Werkwijze

Ik start met 2 intakegesprekken van 1 uur. In deze intakegesprekken probeer ik samen met u zicht te krijgen op de klacht, wat samenhangt met de klacht, uw levensgeschiedenis, uw manier van omgaan met de klacht en uw hulpvraag. In een adviesgesprek wat daarop volgt bespreken we de bevindingen, diagnose en hoe de behandeling eruit ziet (inhoud en duur). Wanneer we overeenstemming bereiken over het behandelplan, krijgt u dit op schrift en ondertekent u dit.
 
In de behandeling maak ik enerzijds gebruik van richtlijnen en anderzijds kijk ik wat u als client nodig heeft en wat uw hulpvraag is. Samen komen we tot een behandelplan dat bij u past. Bij klachten kunnen onderliggende patronen vaak een instandhoudende rol spelen. Belangrijk is om hier bewust van te worden en om uw leergeschiedenis in beeld te krijgen. Daarna werken we vanuit verschillende modellen, afhankelijk van wat het beste past: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, persoonsgerichte psychotherapie of Affectfobietherapie. 
Naast verandering van patronen en verwerking van gebeurtenissen kunnen we ook werken met het anders verhouden tot de patronen. Dit doen we vanuit Acceptance and Commitment Therapie en Mindfulness.
Naast individuele psychotherapie geef ik samen met Caroline Vons, klinisch psycholoog-psychotherapeut, een psychotherapiegroep op de dinsdagmiddag (16.00 - 17.30 uur).

In het kader van de behandeling maak ik gebruik van evaluatievragenlijsten en e-health via Embloom. U kunt de lijsten invullen of de modules lezen via de beveiligde internetsite.