werkwijze

Ik start met 2 intakegesprekken van 1 uur. In deze intakegesprekken probeer ik samen met u zicht te krijgen op de klacht, wat samenhangt met de klacht, uw levensgeschiedenis, uw manier van omgaan met de klacht en uw hulpvraag. In een adviesgesprek wat daarop volgt bespreken we de bevindingen, diagnose en hoe de behandeling eruit ziet (inhoud en duur). Wanneer we overeenstemming bereiken over het behandelplan, krijgt u dit op schrift.
 
In het kader van de behandeling maak ik gebruik van evaluatievragenlijsten en e-health via telepsy. U kunt de lijsten invullen of de modules lezen via de beveiligde internetsite.
 
In mijn werk hanteer ik professionele normen en werk ik volgens beroepsethische wettelijke richtlijnen en BIG registraties. Meer informatie over psychotherapie en voor de klachten-geschillenregeling vindt u op de website van de LVVP.
www.lvvp.info
 
 Het kwaliteitsstatuut is in te zien via de volgende link kwaliteitsstatuutKS7okt2016_1.pdf


Visitatie LVVP

Uw behandelaar is lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en wordt één keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.Visitatie certificaat 30 oktober 2017 (lidnr. 2743).pdf


Privacybeleid en Privacystatement

Hieronder treft u het Privacybeleid en Privacystatement van Akerboom Psychotherapie.

BIJLAGE B. invulformat privacybeleid (voor intern gebruik) def (2).docx

BIJLAGE D. invulformat privacystatement (voor extern) def.docx