praktische informatie

Wachttijden: patientenstop (aangepast 1 juli 2021).
 
Vergoeding vindt plaats via de ziektekostenverzekeraar. Met de meeste koepels van ziektekostenverzekeraars (Menzis, Achmea/Zilveren Kruis, OWM/DSW, Multizorg VRZ, CZ, VGZ) heb ik contracten afgesloten (basis- en specialistische GGZ), hetgeen voor u betekent dat de kosten binnen de basisverzekering vallen. Wel heeft u te maken met een eigen risico en is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.
Voor onverzekerde zorg reken ik een uurtarief van 110,27 euro.

Tijdens vakanties en afwezigheid bent u aangewezen op uw eigen huisarts en praktijkondersteuner.