Praktische informatie

 
Wachttijden: voor individuele therapie is er een patientenstop (aangepast 11 juli 2024). Voor groepspsychotherapie is er geen wachttijd. 
U kunt zich wenden tot uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling wanneer u de wachttijd te lang vindt. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).
 
Vergoeding vindt plaats via de ziektekostenverzekeraar. Met de meeste koepels van ziektekostenverzekeraars (Menzis, Achmea/Zilveren Kruis, OWM/DSW, Multizorg VRZ, CZ, VGZ/IZZ, Caresco, Amersfoortse, Eno) heb ik contracten afgesloten (basis- en specialistische GGZ), hetgeen voor u betekent dat de kosten binnen de basisverzekering vallen. Wel heeft u te maken met een eigen risico en is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.
Voor onverzekerde zorg reken ik een uurtarief van 117,33 euro. 

Tijdens vakanties en afwezigheid bent u aangewezen op uw eigen huisarts en praktijkondersteuner. Ook heb ik waar nodig een waarneming geregeld met collega-psychotherapeuten.
In geval van crisis of spoedeisende zorg dient u contact op te nemen met uw huisarts of huisartspost.

NZA tarieven vanaf 01-01-2024:
Uurtarief voor klinisch psycholoog
Diagnostiek € 242,66
Behandeling € 212