Kwaliteit, wet- en regelgeving

 
Visitatie LVVP
Uw behandelaar is lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en wordt één keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.  CertificaatLVVP2022.pdf


Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut is in te zien via de volgende link kwaliteitsstatuut 2022.pdf

Klachtenregeling
In mijn werk hanteer ik professionele normen en werk ik volgens beroepsethische wettelijke richtlijnen en BIG registraties. Als praktijkhouder ben ik in mijn handelen gebonden aan de voorschriften zoals die zijn gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Informatie over het BIG-register vindt u op de website BIG-register. Als u klachten heeft over uw behandeling of behandelaar, hoor ik dat graag van u zodat we gezamenlijk kunnen proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kunt u de website van de LVVP (www.lvvp.info) raadplegen waarop staat dat u contact kunt opnemen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl en per telefoon via (088) 234 16 06.
Meer informatie over uw rechten als cliënt vindt u op pagina Patiëntrecht en cliëntrecht van de Rijksoverheid.
 
Recht op inzage dossier
Mijn praktijk stelt zich kenbaar en transparant op zoals voorgeschreven en vereist. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Rijksoverheid.
 
Privacybeleid en Privacystatement
Hieronder treft u het Privacystatement Privacystatement.docx van Akerboom Psychotherapie.